Bilder från Dialogkonferansen 2015

dialogkonferansen01dialogkonferansen03dialogkonferansen02


dialogkonferansen04dialogkonferansen05dialogkonferansen06


dialogkonferansen07dialogkonferansen08dialogkonferansen09


dialogkonferansen10


Foto: Birger Morken