TACK SÅ MYCKET FÖR ALL HJÄLP;
UTAN ER HADE INNEHÅLLET I DENNA HEMSIDA ALDRIG VARIT MÖJLIG.

 

• KUNDERNA

 

• Hjälpcentrum

 

• Personer i familj;
Morbror Magnus Örtorp, tidigare VD Setterwalls
Stöttande mamma Annica och pappa Stefan
Mormor, morfar, farmor och farfar som ställt upp under starten av min karriär
Likaså broder Tobias som kämpar och sliter

 

• Medarbetare
Ingen nämnd ingen glömd

 

• Rådgivare:
Bengt Klintman
Jan Edvardsson
Sven Porehlius

 

• Övrigt
Bobbo Lauhage SvD
Lars Johansson Porthälla Gymn

 

….å alla andra hjältar som ideligen ställer upp och jobbar
för företagens och den egna individuella utvecklingen.